El punt cec

La retina és el teixit nerviós que recobreix la part posterior de l’ull. Sobre ella es formen les imatges que ens donen la sensació de visió. Està constituïda per unes cèl·lules especialment sensibles a la llum denominades cons i bastons.

La retina està connectada al cervell per mitjà del nervi òptic. El punt en el qual aquest s’uneix a la retina es denomina punt cec per falta de cèl·lules fotosensibles.

Normalment no percebem el punt cec ja que al veure un objecte amb ambdós ulls la part del mateix que incideix sobre el punt cec d’un d’ells, incideix sobre una zona sensible de l’altre.

Si tanquem un ull tampoc serem conscients de l’existència del punt cec degut al fet que el cervell normalment ens enganya i completa la part que falta de la imatge.

Aquesta és la raó que no fos coneguda l’existència del punt cec fins al segle XVII.

Un experiment per a comprovar la seva existència del punt cec

Situa’t a uns 20 cm del dibuix, enfront de l’ull dret (en el cas d’una pantalla d’ordinador):

  • Tanca l’esquerre, mira la creu amb l’ull dret i acostat lentament al dibuix.
  • Arribarà un moment que el cercle desaparegui del camp de visió. En aquest moment la seva imatge es forma sobre el punt cec. Si continues acostant-te al dibuix, el cercle torna a aparèixer.

Scroll to top