Formació

 

Des de 2004 que estic submergit al món de la formació, ja sigui indirectament per formar a companys de treball o per realitzar autoria de material didàctic, com per a la formació presencial en entorns públics o privats.

 

Actualment, en el terreny de la formació, estic centrat en tres àmbits:

  • El del món de les Enginyeries de Telecomunicacions així com els seus diferents sectors com són l’Electrotècnia, la Domòtica / Inmòtica

 

  • L’àmbit de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicacions) enfocades cap al sector empresarial i de producció fomentant la migració dels entorns empresarials cap a l’àmbit de les últimes tecnologies

 

  • La implementació d’entorns d’aprenentatge Online, conduint la creació, gestió i manteniment de continguts de qualitat per els Campus Online. Formant a formadors i gestors amb la finalitat d’oferir el millor als alumnes que es pot donar avui en dia: qualitat i compromís com a resposta al seu esforç