Certificats Professionals

Què son els Certificats Professionals?

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals de la persona que els obté. Amb aquest document oficial s’aconsegueix acreditar els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar una activitat laboral.

Es tracta d’un document oficial que expedeix el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb validesa a tot el territori espanyol i amb reconeixement a la Unió Europea, fet que facilita la mobilitat geogràfica.

Com obtenir-los?

Les persones que vulguin acreditar les seves competències professionals mitjançant un certificat de professionalitat poden seguir tres vies diferents:

  • Aconseguir el certificat de professionalitat acreditant l’experiència professional
  • Accedir a la formació professional que ofereix el sistema educatiu
  • Cursar una formació professional per a l’ocupació en un centre de formació autoritzat pel SOC

4 raons que et motivaran a aconseguir un certificat de professionalitat